ANDA MEMERLUKAN PENSIJILAN UNTUK MEMASUKI PASARAN EXPORT ? INGIN MENINGKATKAN JUALAN ANDA ? 

KAMI YANG ANDA CARI ! Hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Antara kelebihan program ini adalah :-

PENINGKATAN KADAR KEUNTUNGAN >30%
EKSPORT PRODUK KE LUAR NEGARA
PRODUK DAN PERKHIDMATAN LEBIH DIKENALI
MENINGKATKAN KUALITI PRODUK DAN PERKHIDMATAN
MENEMBUSI PASARAN BARU DAN KEKALKAN PASARAN SEDIA ADA
PENINGKATAN VOLUME PENGELUARAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN
PERTAMBAHAN PEKERJA
SISTEM AKAN LEBIH TERATUR
PENGIKHTIRAFAN SEBAGAI SMEs-Q


PASARAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Ruang pasaran adalah amat terhad kerana sesetengah produk yang dihasilkan adalah berbentuk makanan dimana makanan adalah merupakan produk yang tidak tahan lama dan mudah rosak. Kualiti barangan juga merupakan cabaran untuk memasarkan produk IKS termasuklah kualiti bahan mentah yang rendah, mesin, teknologi rendah, tiada sistem kawalan mutu, tahapkemahiran dan kepakaranpekerja yang rendah,reka bentuk produk yang tidak menarik dan keupayaan meningkatkan mutu keluaran yang terbatas.
KEPENTINGAN SME KEPADA NEGARA 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) merupakan salah satu sektor yang banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi dalam negara. Sektor ini bukan sahajamembawa banyak kebaikankepada ekonominegara bahkanjuga memberi pelbagai kelebihan dan manfaat kepada masyarakat dalam negara.
Kami merupakan syarikat perundingan yang berdaftar dibawah HRDF, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia (KKM). No. Pendaftaran syarikat kami adalah 391100-D.
     
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami ditalian 03-82100 800 atau email ain@tomcsb.com / normalis@tomcsb.com. Terus mengikuti perkembangan kami di laman web www.tomcsb.com . Terima Kasih.

Brochure Program SME ⇒ PENSIJILAN PASARAN EXPORT